220px-Srebarna-lake-Svik

Биосферен резерват Сребърна